A naplemente ragyogása

 

Tudom, "izlések és pofonok", de nekem tetszett ez a film! <3

Gyönyörű képek, szép zene és jó kérdések!
Az egyik kérdés:Lehet-e nem látóknak elmesélni mindazt, amit látunk?

A film az örök és változékony természetet és a tünékeny élet pillanatait, veszteségeket és örömöket jelenít meg, az emberi lét és az alkotás alapkérdéseiről szól, a megértés bizonytalanságával és reménységével.

Miként lehet verbálisan közvetíteni egy filmet a nem látó embereknek?
Hogyan lehet, úgy megfogalmazni a filmen látottakat, hogy ők is "lássák", értsék, érezzék azt?
Miként tudja egy művész a maga sajátos kifejező eszközeivel megfogalmazni mondanivalóját mások számára?

De a az igazi kérdés szerintem az, hogy miként lehet a saját "filmünket", belső élményeinket kommunikálni egy másik (ezekre a belső élményekre vak) embernek, úgy hogy ő is "lássa, amit én látok"?
Hogyan lehet, úgy megfogalmazni a gondolatainkat, érzéseinket, hogy azt a másik ember, akihez szólunk, megértse és ne félreértse?

Talán közhelyes, de a film megerősít benne, hogy ez "egyedül nem megy"!

/solus/

Tóparti délután

Tradescantia pallida

"Messze fönt az ég"

 

Közöny

Váratlan hangulatjelek / Kétkedés

Emotikonok
.

Pillangók és más

jelek kommentjeidben:

Cr(h)acker támadás?

/solus/

Misztérium

 

 

 

Léptünk neszez csak

erdő avar szőnyegén:

Elomlik a csönd.

...

.........../solus/

 

 

 

+ Franz Schubert: Szerenád

Ekvivalenciák

Szentség...varázslat...

Vagy Te s vagyok Én,
messzi utak keresztjén:
Mivé lehetünk
!

/solus/

Nem éhség-szomjúság

Egymásban

Mint vízben a hal

s nyári virág a fényben:

Mélység - magasság

.

Extázis

mint vízben a hal

vagy nyári virág - fényben -

öntudatlanul.

.

/solus/

Ego sum, qui sum.

 

Intellektualitás vs intelligencia

Szemérmetlen, prűd,
giccses, közhelyes,... - néha:
M'ért ne lehetnék? :)

/solus/

Sakk?

 

Sötét futó, szól,

mezőmön szín - Igazság:

Szivárványkacaj.

/solus/

Átváltozás

Átváltozás

Víztükör vakon,
Vedd szánalom palástom.
Egy...kettő...három.


Egy...kettő, há...rom.
Vedd szánalom palástom.
Nyílj tavasz virág.

/solus/

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.William Wordsworth: Táncoló tűzliliomok
/Daffodils/
.
Sétáltam, mint a felhő, melyet
szél hajt, céltalan, könnyedén,
s egyszer csak egy sor, egy sereg
aranyliliom tűnt elém,
a tó partján, a fák alatt
ringtak, táncoltak, álmatag.
.
Ahogy csillaggal a tejút
ragyog s hunyorog mindenütt,
a szikrázó kis öblöt úgy
körüllobogta ünnepük;
lángszirom, táncos, büszke fej
hintázott ott vagy tízezer.
.
Tűztánc volt a tó is, de ők
túltündökölték a vizet, –
költő ily társaság előtt
csak boldog s vidám lehetett!
Néztem, – néztem, – nem tudva még,
hogy mily gazdaggá tett a kép;
.
mert ha merengő éjeken
lelkem most önmagába néz,
gyakran kigyúl belső szemem,
mely a magány áldása, és
megint veletek lobogok,
táncoló tűzliliomok.
.
Fordította: Szabó Lőrinc


"Mit tegyek most, mit mondjak most neked?"

Álomképek

Kastély. Sötét ár.
Henyélő erős karok.
Kelletlen szavak.

Mit tegyek? Megyek.
- Rög hullik: ások, utat
nyitok. - Szenny nem ér.

/solus/

.................................................................................................................

Szabó Lőrinc: Körúti éjszaka

Mit tegyek most, mit mondjak most neked?
Akárhogy kellesz, a szeretkezés
énnekem már nagyon kevés
s eddig is csak azért kivántalak,
mert olyan más, oly friss és könnyü vagy.
.
Én nehéz vagyok és fáradt nagyon,
s gyermekkorom
oly sötéten áll éveim mögött,
hogy mindenütt a pénzt látom s körötte
az örökre
.
elrontott sorsok nyomorát.
Terád
gondoltam az éjszaka (szebben
nem gondolhat asszonyra senki)
és a februáréji kék hidegben
.
húszéves rongyos állatok
lékelték mellettem az utat.
Nyilt a vasfödél; rothadó szagok
csaptak ki fehér gőzben gomolyogva
az aszfaltból, ahol a nagycsatorna
.
megnyitotta Budapest beleit.
Imbolygó árny, lámpással a kezében,
szállt le a létrán; és utána néztem
s láttam, mi az, ami ott tovazúg,
az a földalatti vasút,
.
az az áradás, amely odalenn
öklend és habzik, az a szenny,
amely lucskos boltívek alatt
öblíti belülről az örök
palotákat és gyomrokat.
.
Húszéves rongyos állatok
végezték lent az alvilágban azt
amit persze végezni kell,
és én értettem a panaszt,
amit ők már nem is gondolnak el,
.
csak gázolnak, térdig-bokáig
a belek sarában, kalapálnak,
Krisztus gyermekei, s kiabálnak,
mint gyermekeik és apáik.
Sokáig
.
néztem a megnyilt föld alá
s rád gondoltam, szerelmesen,
s most azt hiszem,
hogy a szerelem nagyon kevés.
Vezényszó, szitok, vicc és röhögés
.
kongott fel a fagyott föld alól, –
nem hallottad?! Hallhattad volna, mint
lélek, ki bennem voltál test szerint:
hallhattad volna, úgy éreztelek;
s éreztem azt is: ha ezek
.
a borzalmas kezek,
mocskosak, durvák, véresek,
arcomba csapnak, meg se mozdulok,
s oly idegen
lettél egyszerre nekem,
.
hogyha akkor velem vagy és ezek
a véres és szörnyű kezek
terád rohannak
s megosztoznak fehér testeden: én
nem sajnáltalak volna szegény
.
állatoktól: egy mozdulat
s egy rezzenés
se pártolt volna hozzád tőlük, és
álltam vagy továbbmentem volna, csendben
s mit tudom, hány halállal a szivemben.
.
Mit tegyek most, mit mondjak most neked?
A szerelem nagyon kevés
és hogy ne lássam, ami rossz,
te sem lehetnél már ahoz
elég erős és aljas feledés.

Virágok és ... döntés

Kereklevelű harmatfű................................................------...........Éj királynője
/Drosera rotundifolia leaf Darwiniana/................................-----.......-------............../Selenicereus Gradiflorus/

 

*

 

 

 

 

 

 

A kimetszett "balgaságvirág" **
(részlet Hieronymus Bosch: A kőmetszés / A balgaság gyógyítása című festményéből)

 

Tulipán(Tulipa)...................................................................Fréziák az esőben

 

 

 

 

 

 

 

..

........................................Égőszerelem./Silene chalcedonica/

 

 

 

Szavak virággal

Ha jössz, mint szélvész
gyere, s csöndesülj, ha mész!
Égőszerelem.

/solus/

 

-------------------------------------------------------------

*"gaslighting" - jelentése
"az amikor valaki kiprovokál egy érzelmi reakciót,
aztán nagyon higgadtan lecsesz, hogy túlreagálod,
amitől totál zakkantnak érzed magad. 
Egy idő után nem bízol a saját reakcióid hitelességében.
A Gázláng c. Ingrid Bergman filmből ered a jelenség neve,
és tipikusan olyan játszma, amit
manipulatív férfiak játszanak nők elbizonytalanítására."

-------------------------------------------------------------------

** balga, balgaság - jelentése:
Balga: a bolond szónak szelídített értelemben rokona,
másképp bohó, bolondos, kinek nincs helyes esze,
ki szavaiban és tetteiben nem valami szarvas hibájú,
de mindenesetre bal, helytelen fogásokat tesz, 
tájejtéssel: balókás, balustyán, 
köznépiesen: balfasz.

Balgaság: esztelenség, oktalanság, bolondság - szelídebb értelemben.
és még:
szamárság, hülyeség, ostobaság, badarság, butaság, csacsiság,
baromság, balfaszság, marhaság, botorság, ökörség, csacskaság

-------------------------------------------------------------------

 

Fodor Ákos: Döntés

"Úgy döntöttem, hogy ma cingár leszek!” – mondta a Cingár.

„Hát eddig?!” – kérdezték Mások.
„Hát tegnap?!” – kérdezték Egyesek.

„Eddig csak úgy- voltam cingár, most meg akarom is immár!”

(Sokszor van, hogy nem a tények: csakis a Döntés a lényeg…)

 

tükörszilánkkal

Viviszekció

Éles szélű seb,
vérszag - párás remegés.
Hideg tekintet.

/solus/1. Evidenciák:

A kommunikáció: önmagunk és mások - a világ - megismerésének fontos eszköze.

Kommunikációs (verbális és nonverbális) megnyilvánulásaink, 
akár tudunk róla, akár nem, - akár akarjuk, akár nem,
mindig tükröznek, kifejeznek bennünket, szándékainkat, 
és hatnak másokra, akik azt észlelik.

Kommunikációnknak, akár tudatában vagyunk, akár nem,
mint minden tevékenységünknek, van valamilyen célja, célrendszere (diskurzus-célok, szövegalkotási célok) ;) .
A nyelvnek megvan az a sajátossága, hogy 
vannak olyan eszközei melyekkel kifejezhetjük ezeket a célokat.

Az emberek sokféleségéből adódik, hogy a nyelvi szimbólumok (fogalmak, szavak, mondatok, kifejezések stb.) számtalan egyéni jelentést hordozhatnak, egyéni szemszögből tükrözve a nyelvhasználók látásmódját.
Egymás megértését viszont az teszi lehetővé, hogy ezeknek a nyelvi szimbólumoknak van egy konvencionális, azaz közös, sokak által ismert, általánosan elfogadott, hétköznapi jelentésük is. 
A nyelvnek az is sajátossága, hogy lehetővé teszi a nyelvi szimbólumok egyértelmű és többértelmű használatát is.

2. Az iróniáról

Vannak olyan nyelvi eszközök, pl. a túlzás, a tompítás és az irónia, ami számos szövegalkotási célban osztoznak egymással. 
Ezek a célok a „humorosnak lenni”, a „nyomatékosítani valamit” és a „világossá tenni valamit”.
Éppen ezért a túlzást, a tompítást és az iróniát, e közös célok alapján gyakran együtt alkalmazzák.

Az irónia a nyelvnek pontosan arra a jellemző tulajdonságára hívja fel a figyelmet, hogy a nyelvi szimbólumoknak nemcsak konvencionális jelentése lehet, hanem egyéni látásmódot tükröző egyéni jelentése is.
Tudatosítja a nyelvhasználók látásmódbeli különbségeit és emellett szemléletváltásra is késztetheti őket; egyszerre, egymás mellett láttatva a különböző nézőpontokat.

Az irónia: többértelmű kifejezésmód, gondolatok közötti különbségek, eltérések felmutatása, a figyelem ráirányítása a mondott (konvencionális) jelentés és a sugallt jelentés(ek) közötti különbség(ek)re, ellentét(ek)re.

Az irónia, a „humorosnak lenni”, a „nyomatékosítani valamit” és a „világossá tenni valamit” diskurzus-célok mellett kifejezi a beszélő kritikai attitűdjét (metapragmatikai éberségét) ;), és ilyen attitűdre ösztönzi a hallgatót is.


Az irónia humorba csomagolt (többé-kevésbé rejtett) kritika, melyet a beszélő azért használ, hogy rámutasson arra, hogy
- elhatárolódik valamitől, illetve azért, hogy
- a hallgatóban kételyeket ébresszen a saját tudását, meggyőződését, illetve a kulturális elvárásokat illetően,
- így késztetve őt perspektívájának megváltoztatására, és ezzel esetlegesen új ismeretek befogadására.


Az ironikusság tehát kifejezője lehet a konvencióktól való függetlenségnek és pedagógiai célzattal is alkalmazható, természetesen csak módjával! ;).

Az irónia, az önkifejezés és mások befolyásolásának hatékony nyelvi eszköze, melynek megfelelő időben, helyen, módon való alkalmazása magas fokú szellemességként értékelhető, viszont öncélú, válogatás nélküli, folytonos alkalmazása már csak szellemeskedésnek, sőt modorosságnak* hat.

Személyes kommunikációnkat, kommunikációs megnyilvánulásainkat, így diskurzus-céljainkat is, mindig az adott kommunikációs helyzethez és a kommunikációs partnerünkhöz érdemes igazítani.
Ez alapján azt gondolom, itt sem célravezető az irónia alkalmazása folyamatosan.
Sőt, azt gondolom, különösen azokban a személyes kapcsolatainkban, melyekben a beszélgető partnerek elfogadást, megértést szeretnének megélni, ezen kifejezésmód folytonos, öncélú alkalmazása kifejezetten ártalmas lehet.

Egyrészt a folytonos ironizálás, az állandó két/több- értelműség csökkentheti a kommunikáció hitelességét, 
növelheti a félreérések lehetőségét. 
Másrészt az ironizálással járó, mindig-mindent kritizálni kész attitűd a beszélgető partnert elbizonytalaníthatja, bezárkózásra, védekezésre vagy támadásra késztetheti.
Persze, ha valakinek pont ez a célja, akkor az irónia hatásos fegyver is lehet, támadásra és védekezésre egyaránt szolgálhat.

Csak hát, vigyázni kell vele! ;)
Ne égjen ránk, levetkőzhetetlen merev páncéllá.

"Le style, c'est l'homme" /Georges-Louis Leclerc/ ;)

/solus/

A gondolatmenetem alapja

*Modorosság:
-konvencionálistól eltérő, rugalmatlan szerepalakítás, mereven rögzült magatartás;-viselkedés forma.

Modoros az az ember, aki ritkán reagál érzelmeit őszintén kifejezve, spontán módon. Általában nem természetesen, hanem mesterkélten viselkedik, megjátssza magát, erőltetetten próbál szellemesnek, megnyerőnek, elutasítónak, vagy éppen közömbösnek tűnni.
Az egyén modorossága megnyilvánulhat kissé furcsa, inadekvát megjelenésében, viselkedésében és beszédstílusában egyaránt, együtt is, de akár külön-külön is.
A modoros beszédstílus lehet eufemisztikus, finomkodó, vagy túljátszottan nyers is.
A modoros emberre jellemző lehet, hogy fölöslegesen szellemeskedik és sokszor zavaróan ragaszkodik egy-egy nyelvi stiláris eszközhöz, elcsépelt vagy idejétmúlt fordulatokhoz, gesztusokhoz.

Szokatlan közegben, szokatlan helyzetben bárki viselkedhet zavarában modorosan, vagy mások számára. modorosnak tűnően. 
De a modoros ember gyakran hétköznapi helyzetekben, személyes kapcsolataiban sem találja el a megfelelő természetes hangot.

Jeux de vagues /Hullámok játéka/


Claude Debussy - 'La Mer' - allegro

Vocatus

Nincs panasz szavam.
Ne szánj! Ne gúnyolj! Hallgass!
Tenger morajlik.

/solus/

Ébredés után

Ébredés után

Álomkiáltás.
Szavakon szűrt fájdalom.
Élesszélű seb.

/solus/


Hendikep

"Fais ce que tu voudras"

Tudd és "tedd, amit
akarsz"! -
Adósod nem maradok.
Sárga tulipán.

/solus/

Kép

Pablo Picasso: Faun, ló és madár
Amit látok a képen:
Az emberi világ peremén, a végtelen tenger és az ember világa közé beszorulva látom ezeket lényeket.  
Az egyik lény: erős karjával földre támaszkodó, szelíd tekintetű FAUN, vagy inkább KENTAUR, esetleg egyik sem, hanem egy faun/kentaur-mezétől éppen megváló szerelmes ISTENSÉG?  Vagy talán, ő, az üres ég helyett a szilárd földre tekintő, önön erejére hagyatkozó, magányos EMBER?  
A másik lény: lehetne akár Pegazus is, hisz a képen minden jelen van hozzá, de nem az.
Ez az emberrel egybeforrt, de rá értetlenül
tekintő, hangosan nyerítő LÓ, tágult orrlikakkal, szárnyakat taposó patákkal, az emberből kilépni, kiszabadulni, elszakadni készülő féktelen állat.  És harmadikként, kettőjük közé zuhantan, ott a hatalmas, törött szárnyú, utolsót rikoltó, haldokló MADÁR.

Amit gondolok a képről:

Nekem ezen a képen a emberii teljesség jelenítődik meg.
Az ember bio-pszicho-szocio-spirituális összetevőit és azok szétszakíthatatlan egységét látom a képen. Az EMBERT látom és megerősít a hitemben.
Hiszek az EMBER - egymásnak ellentmondó késztetések feszültségét átérző, de nem indulatból cselekvő, az emberi szabadság fájdalmát és felelősségét vállaló, szelíd óriásként, ég és föld között (önmagában, illetve önmaga és környezete közt) egyensúlyt teremtő, - békés erejében.

/solus/

Fehérvirágú vadgesztenye

Felelősség

Szó-burkaidban,
Gesztenyevirág.

/solus/

Megsimogatott?

Szederinda


Nem várt érintés...

Nem értett - félszeg(?) - mosoly.

Lepkeszárnyú szél.

/solus/

Magamvigasztaló

Holnap-ígérő

szót vársz? - Nincs. Ne sírj! - Nevess,

ha felkel a Nap!

/solus/

Hideg vas

Holt-pont

Vértem ágyadon.
Véres az ingem. Szemem

a Holdra tágul.

/solus/

Hang, visszhang

Weöres Sándor: Nyári este

 

Nyáresti visszhang..

Tükrös testünkben....
bizonyosság-biztonság.
Mélyből fénylő csend..

/solus/................

 

 

Mind - egy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmadik lépcső
.
Canova, Rodin,
Brâncuși - Klimt, Picasso.
Kinyílt az ajtó.
.
/solus/

Lumière divine (Isteni fény) - asszociációk


Szabó Lőrinc: Hálaadás

1.

Sivatagomban, csontok és kövek
közt járva, mint egykor Mohamed,
.
hajnalban a hegyek énekét
hallottam, ahogy a Dávidét
.
kísérték (bennem), a szent király
zsoltárát: egyes szavainál
.
mély basszusuk minduntalan
elbődült, frissen, vidoran.
.
Társuknak éreztem magam.

2.

Délben, hogy szomjasan-éhesen
ájuldoztam az izzó fövenyen,
.
az égből hűvös húri-sereg
suhogott alá, s mint Mohamedet,
.
felkapott s vitt, s dús ételek
tálai közt, illó kenetek
.
özönében a Zem-Zem vizeinél
tett le a szivárványszárnyú szél.
.
Ha küzdve, ha sírva, ha törve: remélj!

3.

Jók voltak a nők, drága kenetek
s a dús falatok; vagy, ahogy Mohamed
.
vallotta: az ételek, italok,
de kiváltképp az asszonyok.
.
S azok közt is egy legkivált:
a húszéves, aki a halált
.
felejteti, a kalifa
Abu Bekr lánya, A-i-sha.
.
Ima a gyönyör, a gyönyör ima..

4..

Itt az éj. Némán feküszöm
lét s nemlét közt egy ingó küszöbön.
.
Mohamed félholdja a fák felett.
Csillagok húznak, ejtenek.
.
Óh, Kiszmet! Allah! Forrón, mint a könny,
buggyan ajkamra a szív, az öröm,
.
a hála, hogy élek, hogy voltak csodák,
hogy oly szép, oly gyönyörű a világ,
.
mikor
mikor

Mikor minden csak játék s butaság.

 

Szabó Lőrinc: Nők, habzó májusi rózsák

Ó mennyi ifju mohóság,
nők, habzó májusi rózsák,
májusi szerelem!
Mily jó könny és nevetés közt,
selyemzizegésü vetés közt
heverészni a gyönge gyepen!
.
Nők, gyönyörü tavaszi kancák,
rózsák, remegő fiatalság,
fiatal örömök nevetése!
Habos rózsákba haraptam, –
kis melled sírt ma alattam,
sírt és kacagott remegése.
.
Habos rózsákba haraptam,
mégis szomorú maradtam;
és lassan este lett.
Fáj, fáj e tavaszi mohóság,
most béke kellene, jóság,
jóság és szeretet.
.
Szeretet kellene, jóság,
hogy ne hulljanak a rózsák,
lelkem rózsái, szegények, –
és nyugalom, egy kis öregség,
hogy az Égieknek is tessék
e csöndes esti ének…
.

Lumière divine*

Hang-betű tenger
zeng, zúg, habja szót emel.
Bíborláng lebben.

/solus/

* Lumière divine:
- isteni fény = megvilágosodás, megértés
- Isteni fény: Uriel arkanygyal

Lehetőség és felelősség

Jelenidő

Múltunk csodáit
Most festhetjük egünkre.
Nincs rá más időnk!

/solus/

Barbra Streisand: You'll Never Walk Alone

"...és fáradok… De még"

A szakasz,
az egyenesnek két pontja által határolt véges része.

 

Lehetőségek

Magadban bízva,
szárnyallhatnánk, s mellünkön
"lángvirág" nyílna.

*

Ám szánva látom,
hogy hívsz - fojtó mocsárba -
magad alázva.

/solus/

*****

Szabó Lőrinc: Kisértetek

Ez a világ és benne én,
tükrök itt, tükrök ott,
nézek s ezer arcom visszanéz
s fordul, ha fordulok.
.
Én vagyok, amit az ezer arc
szétbontott s összekuszált:
a tartalom az én, az egy
s a forma milliárd.
.
Ezer évig értem dolgozott
a születésem előtt,
s most minden pillanatban én
teremtem újra őt.
.
És amire nézek, az vagyok:
fű és hajókazán,
és vihar, ha fekete bikák
dübörögnek a menny piacán,
.
és Kína vagyok, ha eszembe jut
s pilóta a föld felett,
bennem robog a nagy Pacific
és lassú gleccserek
.
fagynak szemembe, tenyerem
fensík és kősivatag
s belőlem ballagnak ki a
holdas országutak.
.
Minden vagyok, semmi se vagyok,
mese és változás:
fölnézek a holdra s az vagyok,
szemfényvesztő varázs,
.
varázsjáték: játszom veletek,
gazellák, őzikék,
valakit nagyon szeretek
és fáradok… De még,
.
még más is vagyok, én vagyok
a legfőbb hatalom:
ki ellenem hadakozik,
molyként szétmorzsolom,
.
ma még… Mert forog a tükör és
még érdekel ez a sok:
nézek s ezer arcom visszanéz
s fordul, ha fordulok,
.
de holnap… Holnap tán megunom
az egészet s belelövök
s mint egy kisértet eltünök a
cserepei között.

vers és visszhang

Pethes Mária: szentély

visszavonhatatlan eskük szövegét írja
egy kontár isten közömbös az idő már
csak bennünk képes hinni a szerelem
mert nem feledjük a gyümölcsöskertet
ahol irányt változtat az ősz és tűzrózsák
és tettek között ciripel az este a délről
érkező főnszél betűket forraszt szóba
az égbolt óriási tintatócsa homorú kék-
ségében sötétség mozdul az esély röpke
ünnepségén felhőkből szentély épül ahol
imádkozhatunk ne váljanak ma emlékké
a holnapok ígéretei

******************

Ünnep

Felhőszentélyben
ima - emlék csodakert.
Vágyak - Hit. Esély!

/solus/

A varázslótanonc - "Jaj, a szót, a szót, mely újra"

Paul Dukas: "L'apprenti sorcier"

*

Der Zauberlehrling

************************************

Képek / Oda-vissza

Fényes tulipán
Véres-habos óceán
Tágult pupillán

Tágult pupillán
Véres-habos óceán
Fényes tulipán

/solus/

Bennem élsz

C’est la vie...

Fekete földben
hullt barack. Húsa rohad,
de... Éled a mag!

/solus/


"Színes szavakkal"

Érintés - haiku

Színes szavakkal
rajzollak földre-égre.
Vad jázmin illat.

/solus/

Napfogyatkozás (haiku bejegyzéseim)

Most

Lépkedünk. Vagy visz
az út? - Egyre megy. - Szélén
libbenő pipacs!
(2015.05.01)

Stációk

Cserépragasztás

Ma féltett parázs
a tegnapi tűzvarázs.
Faágon virág.
(2015.10.04.)

Várakozás

Még féltett parázs
a hamvadó tűzvarázs.
Szirmok peregnek.
(2015.10.05.)

La valse de l'espoir

Szellő. Ragyogás.
Lűktető láng - Tűzvarázs.
Táncoló szirmok.
(2015.10.07.)

Esti kép

Izzó csöndben fény
csillan a sötét falon.
Két madár dalol.
(2015.10.11.)

Kérdés

Fénylő horizont.
Forrón vibráló utak.
Együtt lélegzünk?
(2015.10.13.)

Ítélet

- Méz illatú nyár.
- Éjji mocsár. - Keresztút.
Pipacs leng, árván.
(2015.10.19.)

Őszi séta

Ködharmatos fürt
Csillagvirág - Csipkeláng
Tündértánc-varázs
(2015.11.09.)

Üzenet haiku

Zenét hallgatok.
Hiszed, vagy sem - ugyanaz!
Mosolygós smile.

Együttérzés

Nem "fészbukozom",
amíg nincs újra TV-d.
Türelemvirág.

(2015.11.13.)

Pariter / Simul

Fürtös akácfa,
mézillatos, lobogó.
Alámerülünk.
(2015.11.29.)

Gyertyák

Adventi izzás
Újévi gyertyafényben
Lángöleléssel.
(2016.01.01.)


Álomkép

Önmarcangoló

Tövisruhában,
megváltásra várva áll.
S csak...Ölelhetem.
(2016.01.15)

Varázslat

Földmélyi, izzó -
remegő lávafolyam!
Tenyeredben víz.
(2016.01.15)

Bizalom

Nem mondhatom meg,
mit tegyél...csak azt... Ez jó!
Igen!...Szeretlek.
(2016.01.17)

Sima-fordított...

Sima-fordított
Hopp majd kopp és föl-le-föl.
Gyógyít, vagy megöl?
.
- Meg lehet szokni?
S akarom-e? - Nem tudom!
Próba, szerencse.

(2016.01.18)

Időmérleg / Holt-idő

Nem mosolyoghat.
Keserű képzelgésre.
van csak ideje.
(2016.01.20.)

mélységből

Gyémánt-mereven

Látom és látod:
Igazad van. Nekem is!
Fekete páncél.

Szárnyaszegetten

Lehet igazunk!
Mit ér? - Nincsen mosolyunk.
Fekete lepke.

(2016.01.28)

Képzeletjáték

Bonts szét! - színt, formát:
-barna ló, piros rózsa -
S váltsd piros lóra!
(2016.01.30.)

Merülés

"...sötét kútjai"
mélyét, csak bizalommal
lehet elérni.
(2016.02.01.)

Szemben - Magammal

Nyelvtanulásról

Kedden francia.
Nem megy. Dühít. Megoldás(!)(?):
Hétfőre-szerda.

Szárnygyógyítgatás

1.
"Ami bánt, az nincs!"
Elfojtom, vak-süketen.
2.
Nem fáj! - Némán öl.
De látom már, legalább:
Rámégett varázs.
3.
Felismerések
hibás reakciókról.
Röppenő madár.

(2016.02.02.)

Döntésre várva

Meghatározás

Nincs bizonyosság!
Enélkül hinni benned:
Ez a bizalom.
(2016.02.04)

Bizonytalan kép

Emlékeimben
vagy csak vágyaimban él?
Anyám simogat.
(2016.02.07.)

Harag nélkül

Fák és virágok...

Igaztalan vád
miatt nem hajtok fejet.
Fénylő jegenye.
*
Ki a fontosabb?
Válassz! - keményen mondod .
Sárguló nárcisz.
*
Kérdésed bántó.
S válaszomat sem érted.
Illatos jácint.
*
Tudnod kéne! - nincs
fontosabb tőled senki.
Húsvéti barka.
*
Így, nem választok!
Szabad madár, sír, elszáll.
Magányos cédrus.

(2016.02.07.)

Jó szó(jel) híján

Jób hitéről

Hitt benne: Örült.
Jót kéretlen is kapott.
És Őt dalolta!
.
Hitt benne! - Nem félt
veszteségben, a gonosz
szavára adva.
.
Kérdés nélkül
állta a próbát...s valós
jó jelet kapott!
.
Töretlen hittel,
béketűrő baromként:
megnyugodhatott.
.

Ajánlás

Hiszek benned, de
jó szót adni ne restelj!
Nincs Jób-i hitem.

(2016.02.07.)

Merengés

Ki érti?

Hol nem vagyok, ott
keresel. S hol meglelnél,
oda nem jössz el.
*
Szívem temploma
rád vár: jöjj! S te mégis a
csarnokban koslatsz.
*
Léptemet nem, csak
lábnyomomat követed.
Madarad sírhat.

(2016.02.07.)

Betegen / Remegő fényben

Lázas simulás.
Sóhaj. Ringó gyertyaláng.
Parázsvirágok.
(2016.02.07.)
.

Következtetés

Hibás. Mondhatod.
És hogy hoztad te, a döntést?
Távol Ithaka.

Szemed tükrében

Felfedtem magam:
Meztelen lettem s árva.
Fejemen nincs kéz.

Értékkülönbség

Rendelkezhetnék
Veled. Mondod. Hiába.
Kérni tudok csak.
.
Nem rendelkezhetsz
velem. Mondom. Hiába.
Ha kérni nem tudsz..

Ébredés

Szépet álmodtam:
Szálltunk! Örömmel. Együtt.
Felszabadultan.

(2016.02.14.)

Konklúzió

- Mindegy. - Hiába.
Tudja vagy sem: belém mar.
- Fáj? - Tűröd? - Ne sírj!
(2016.02.18)

Sírás nélkül / Könnytelenül

Fájdalmat - igen,
Kényszerítést - nem tűrök!
Szívem kitépem.
(2016.02.21.)

Mosolyok mélyén

Kivédhetetlen

Keserűséged:
fájó, oktalan, bántó.
Babérrózsa ág.
*
Átérzem, amit
érzel. - Ezért fáj triplán.
Kígyó kegyelem.

(2016.03.02.)

Érintés - haiku

Színes szavakkal
rajzollak földre-égre.
Vad jázmin illat.
(2016.03.10)

Mosolyok mélyén

 

Kivédhetetlen

Keserűséged:
fájó, oktalan, bántó.
Babérrózsa ág.

*

Átérzem, amit
érzel. - Ezért fáj triplán.
Kígyó kegyelem.

/solus/

Sírás nélkül

Könnytelenül

Fájdalmat - igen,
Kényszerítést - nem tűrök!
Szívem kitépem.

/solus/

Zárótétel

Konklúzió

- Mindegy. - Hiába.

Tudja vagy sem: belém mar.

- Fáj? - Tűröd? - Ne sírj!

/solus/

"Távol Ithaka"

Következtetés

Hibás. Mondhatod.
És hogy hoztad te, a döntést?
Távol Ithaka.

/solus/

*

Szemed tükrében

Felfedtem magam:
Meztelen lettem s árva.
Fejemen nincs kéz.

/solus/

*

Értékkülönbség

Rendelkezhetnék
Veled. Mondod. Hiába.
Kérni tudok csak.
.
Nem rendelkezhetsz
velem. Mondom. Hiába.
Ha kérni nem tudsz..

/solus/

*

Ébredés

.Szépet álmodtam:
Szálltunk! Örömmel. Együtt.
Felszabadultan.

/solus/

Betegen

 

 

Remegő fényben

Lázas simulás.
Sóhaj. Ringó gyertyaláng.
Parázsvirágok.

/solus/

Merengés

Ki érti?

Hol nem vagyok, ott
keresel. S hol meglelnél,
oda nem jössz el.

*

Szívem temploma
rád vár: jöjj! S te mégis a
csarnokban koslatsz.

*

Léptemet nem, csak
lábnyomomat követed.
Madarad sírhat.

/solus/

"Jó szó" (jel) híján

Jób hitéről - (haikuszerűségekkel)

Hitt benne: Örült.
Jót kéretlen is kapott.
S Istent dalolta!
.
Hitt benne! - Nem félt
veszteségben, a gonosz
szavára adva.
.
Kérdés nélkül
állta a próbát...s valós
jó jelet kapott!
.
Töretlen hittel,
béketűrő baromként:
megnyugodhatott.
.

Ajánlás

Hiszek benned, de
jó szót adni ne restelj!
Nincs Jób-i hitem.

/solus/

Harag nélkül

 

 

 

 

 

 

 

 

Fák és virágok...

Igaztalan vád
miatt nem hajtok fejet.
Fénylő jegenye.

*

Ki a fontosabb?
Válassz! - keményen mondod .
Sárguló nárcisz.

*

Kérdésed bántó.
S válaszomat sem érted.
Illatos jácint.

*

Tudnod kéne! - nincs
fontosabb tőled senki.
Húsvéti barka.

*

Így, nem választok!
Szabad madár, sír, elszáll.

/solus/

Hasztalan a kérdés, "hasztalan a könny"

Bizonytalan kép

Emlékeimben
vagy csak vágyaimban él?
Anyám simogat.

/solus/

************************************************************

Várnai Zseni: Bántanak, Anyám!

Mily régen volt, hogy szívedhez simultam panaszra,
ha bántottak vásott nagyobbak,
kicsinyke gyöngét, engem,
tavaszi, gyöngyöző könnyzáport harmatoztam,
mily jó is volt akkor karodba menekednem:
Bántanak, Anyám!
.
Te vidámra simogattál, és derűsre derítettél,
mert tudtad, hogy jó vagyok,
és elosztom a falat kenyerem,
s hogy sírok a kutyáért is, ha megdobálják a rosszak,
tudtad, hogy aki megüt, azt vissza nem verem,
ha bántanak, Anyám!
.
Most hívséges, igaz tanúm lehetsz a világban,
mert újra csak megűznek
a szívtelen, gonosz nagyobbak,
halálig hajszolnak, és lelkem díszeit tépik,
mint erdei ordasok, csattogva acsarkodnak:
bántanak, Anyám!
.
Hallod-e kiáltásom az irdatlan rengetegben?!
már nem szólok szelíden,
gyöngén és megriadva,
de csordult haraggal, mint lángoló angyal,
vértezve páncélos, fénylő igazamba:
bántanak, Anyám!
.
Mert új évek emlője csurgatta tejét ereimbe,
vad, táltos esztendők
tűztejét szívta a gyermek,
oly hasztalan a könny, ha bántanak, Anyám,
én nem sírok többé, én visszaütök, ha vernek,
ha bántanak, Anyám!
.
1920

 

 

Döntésre várva

 

Meghatározás

Nincs bizonyosság!
Enélkül hinni benned:
Ez a bizalom.

/solus/

***********************************************************************

A bizalom számomra:
Az emberekhez fűződő kapcsolataim alakulásban szerepet játszó,
mások felé irányuló attitüdömet, hozzáállásomat, előfeltevésemet,
hitemet = bizonyosság nélküli bizonyosságomat jelenti, melyet aztán
a tapasztalataim (a kapcsolatban megélt verbális és nonverbális jelzések-visszajelzések) megerősíthetnek, vagy bizalmatlanná tehetnek, s ez határozza meg kapcsolataim elmélyülését (formálisból informálissá alakulását), minőségét.
A bizalmamnak több rétege van.

1. Általános bizalom:

Előfeltevésem arról, hogy akivel kapcsolatba kerülök az nem akar nekem ártani.
Ez az alapvető beállítódásom ismeretlen emberek irányába.

2. Szocializációs bizalom:

Személyes környezetemet, mint adottságot elfogadva,
identitásomon (s ezzel az emberek, társadalmi szerepek szerinti viselkedésébe vetet hitemen) alapuló előfeltevésem, hogy akivel kapcsolatba vagyok, az szerepe szerint fog viselkedni, nem akar nekem ártani,  és inkább számíthatok a  jóindulatára.
Pl.: osztálytársak, munkatársak, közösségi kapcsolatok, szomszédok, ismerősök, szolgáltatók, rokonok.

3. Belső bizalom:

A szocializációs bizalmat meghaladva, ez jelenti azt, hogy
hiszek valakiben, elfogadom annak aki,
örülök létezésének, feltételezve ennek viszonosságát.
Meghitt (intimitás, szeretet) kapcsolataimban működik: gyermekeim, unokáim, testvéreim, Kedvesem, barátnőim.Szemben - magammal

Nyelvtanulásról

Kedden francia.
Nem megy. Dühít. Megoldás(!)(?):
Hétfőre-szerda.
/solus/

Szárnygyógyítgatás.

1.
"Ami bánt, az nincs!"
Elfojtom, vak-süketen.
Zokogó gyermek..

2.

Nem fáj! - Némán öl.
De látom már, legalább:
Rámégett varázs..

3.

Felismerések
Röppenő madár.

/solus/

Suasio

.
.
.
Merülés
.
"...sötét kútjai"
mélyét, csak bizalommal
lehet elérni.
.
/solus/

Egy színdarab beharangozójának margójára:

Képzeletjáték

Bonts szét! - színt, formát:
-barna ló, piros rózsa -
S váltsd piros lóra!

/solus/


********************************************************************

Egy színdarab beharangozójának margójára:

Vajon nem minden író/művész/ saját tapasztalatai, élményei alapján hozza létre műveit?
Akkor is, ha művei másoktól látott-hallott, mások által közvetített eseményeken alapul.
S még akkor is, ha alakjai látszólag csak kitalált "hősök", "szörnyek", "mesefigurák", akiknek sorsa esetleg egy más tér-idő kontinuumban  zajlik.
Egy mű szereplőiben, (megjelenésükben, jellemükben, sorsukban, cselekedeteikben, érzéseikben, gondolataikban, véleményeikben) mindig ott van az alkotó és szűkebb-tágabb környezete.
Hogy mennyire felismerhetően, szinte egy az egyben, vagy mennyire szétbontva és újrakeverve, akár már felismerhetetlenül, ez változó.
Egy mű elemzésekor érdekes lehet azt összevetni, hogy az alkotó miként dolgozza föl műveiben saját korát? Hogyan jeleníti meg önmagát, kortársait, a korabeli eseményeket, kora kultúrális jellegzetességeit?
Mint ahogy az is érdekes, hogyan használja műveiben a régebbi kultúrális elemeket?
Érdekes adalékok lehetnek ezek, sőt a mű jobb megértéshez is hozzásegíthetnek.
De önmagukban azok az  ismeretek, melyek csupán arra vonatkoznak,
hogy a mű alapjául szolgáló személyek kik voltak, és mit csináltak, nem sokat ér.
Inkább csak "intimpistáskodásnak" érzem, és nem sokat mond arról,
hogy miről SZÓL a mű. Mi az, amivel az alkotó megszólít?

A művészet, sok minden mellett, azt hiszem, időn és téren átívelő kommunikáció is.
A művész a művel megszólít, amit megpróbálok megérteni és válaszolni rá - önmagamnak.

******************************************************************

Csehov: Sirály

*

Csehov drámái:
- szürke, aggasztó, érthetetlen valóság,
- leheletfinom bánat és elvágyakozás,
- cselekmény nélküli, a "drámaiatlan dráma",
- a "semmi" drámai törvényei,
- a lírával és iróniával kevert tragédia

Sirály (az első, igazán csehovi dráma)

*

Szereplők:
Arkagyina, Irina Nyikolajevna (asszonynevén Trepljova) – színésznő
Trepljov, Konsztantyin Gavrilovics – a fia
Szorin, Pjotr Nyikolajevics – Arkagyina testvére
Zarecsnaja, Nyina Mihajlovna – gazdag földbirtokos fiatal leánya
Samrajev, Ilja Afanaszjevics – nyugalmazott hadnagy, Szorin jószágigazgatója (intéző)
Polina Andrejevna – a felesége
Mása – a leányuk
Trigorin, Borisz Alekszejevics – író
Dorn, Jevgenyij Szergejevics – orvos
Medvegyenko, Szemjon Szemjonovics – tanító
Jakov – cseléd
Szakács
Szobalány
Történik Szorin udvarházában. A harmadik és a negyedik felvonás között két év telik el

********************************************************************

A darab elolvasásakor készített jegyzetem:

Szereplők:

13 szereplő
1 házaspár: Polina, Samrajev (a kapcsolat laza)
1 élettársi kapcsolat: Trigorin, Arkagyina, (a kapcsolat lazul, majd újraéled)
1 pár, viszonzott szerelemben Trigorin, Nyina, ( a kapcsolat átmeneti)
5-en nem szerelmesek (Szorin, Samrajev, Jakov, Szakács, Szobalány)
8-an szerelmesek: 4 nő + 4 férfi,
(a 8 főből 4 művész, 2 kezdő =1 színésznő+1 író;
................................2 befutott =1 színésznő+1 író)
5 emberbe szerelmesek 8-an (3 férfiba: 5 nő, 2 nőbe: 3 férfi),
Trigorinba 2-en: Arkagyina, Nyina
Nyinába 2-en: Trigorin, Trepljov
Trepljovba: 2-en, Nyina (kezdetben, majd szakítás), Mása,
Másába: Medvegyenko
Dornba: Polina

Színhelyek:

Egyre szűkebb térbe szorulnak a szereplők! (A színpad a tónál végig megvan, nincs lebontva!)

1. Szorin parkjának egy része. Széles fasor, amely a nézőtől a park belseje, egy tó felé vezet.
A fasort házi színielőadás számára hevenyészett dobogó keríti el, úgyhogy a tó egyáltalán nem is látszik. A dobogótól jobbra és balra cserjés. Néhány szék, asztalka
.
2. Krokettpálya. A háttérben jobbra ház nagy terasszal, balra a tó látszik, amelyen a nap visszfénye tündöklik. Virágágyak. Dél. Forróság. A pálya mellett, egy vén hárs árnyékában egy pad.
.
3. Ebédlő Szorin házában. Jobbra-balra ajtó. Pohárszék. Gyógyszeres szekrény. A szoba közepén asztal. Bőrönd, kartondobozok, úti készülődés nyomai.
.
4. Szorin házának egyik szalonja, melyet Konsztantyin Trepljov dolgozószobává alakított át.
Balra és jobbra ajtók nyílnak a belső termekbe. Szemközt üveges ajtó szolgál a teraszra.
A szokásos szalonbútoron kívül a jobb sarokban íróasztal, a bal ajtónál ottomán, könyvszekrény áll.
Az ablakpárkányon, a székeken könyvek. Este van. Egy burás lámpa ég. Félhomály. Hallani lehet, ahogy zúgnak a fák, és üvölt a szél a kürtőkben. Az éjjeliőr kerepel.

A színdarab kérdései:

1. "Lenni, vagy nem lenni" - hamleti utalások: hamleti szituációk, szereppárhuzamok

és ha lenni: akkor alkalmazkodni, vagy küzdeni? és hogyan lenni?

- a valósággal szembenézve?

- életünkkért, sorsunkkért, kapcsolatainkért reális felelősséget vállalva?

- életünknek pozitív értelmet adva?

(A szereplők többségének ezekben vannak a fő hiányosságai)

A műben megjelenő gondolatok életről és halálról

Lélek és anyag viszonyulása
Életértékek:
életkedv, jelenben lenni, cselekedni, nem minden áron akarni, "ahogy lesz, úgy lesz", tartani magunkat
Egészséges életmód,
Tartalmas élet (érdekes, beteljesített), nyugalom, önállóság, önkontroll, türelem, tolerancia,
Elkötelezett élet: tudatosság, kötelességvállalás, felelősségvállalás,
Verseny, pénz, siker - viszonylagossága
A halálról: elkerülhetetlen, halálfélelem (hit és bűntudat)

2. Mi a boldogság? Mi kell a boldogsághoz? Kinek, mi az élet értelme?

Mi az amit hiányolnak, vagy nagyra értékelnek a szereplők?

 • Jólét? Pénz? - viszonylagos
 • Viszonzott szerelem? (A darabban rengeteg a szerelem, de egyik sem viszonzott, vagy csak átmenetileg!)
 • Egyetértés? Megosztozás?
 • Figyelem? Egymás megértése?
 • Elégedettség? - A sorssal, a lakhellyel (otthonosság, otthontalanság), a kinézettel, az életkorral, a képességekkel, a tehetséggel, az elismertséggel,
 • Elégedettség? - Az elfogadottsággal (a társadalmi szerepekben, a kapcsolatokban: párkapcsolatban, szülő-gyerek viszonylatban, társadalmi kapcsolatokban, "munka"körben,
 • Elégedettség? - Az interperszonális kommunikációban /verbális-nonverbális komunikációban egyaránt!/- figyelem, megértés, tisztelet, dicséret, harag nélküliség, gyöngédség,
 • Szabadság? Szabad akarat?- Nyugalom, pihenés a természetben. Versengés. Alkotás. Siker. Elhivatottság. Szárnyalás (Mint a sirály)
 • Felelősség? Kötelesség?
 • Vonzalom? (Mint, "Tó a sirályt"),
 • Törődés? (Nem korlátozás! - Dorn vegye föl a papucsát, Trepljov ne írjon unalmas dolgokat.)
 • Segítség? Támogatás? -  Felelősség? Kötelesség?
 • Egészség?
 • Birtoklás?

3. A művészet

Mi a művészet?
A valóság utánzása?
Új formák teremtése?
Érzékekre ható gondolatközvetítés?
Álmok megjelenítése?
Elvont, nagy (fontos és örök) gondolatok  tudatos közvetítése?
Önkifejezés: szuverenitás?
Lélekáradás?
Mi a művészet tartalma? Gondolatok? Természet? Emberek és cselekmény? (Szerelem. Nehéz sors. )
A művészet megítélése:
-"a régi jobb volt",
- profizmus és amatőrség
- a "művész"-ség idealizálása:
- minőség: művészi - emberi
- művészi motiváció: önkifejezési kényszer, hírnév utáni vágy, hivatástudat vagy pótlék
- a művész önmegítélése:

Szimbólumok:

A Sirály és a tó mint szimbólum: Vonzalom. Szépség. Szabadság. Természetesség. Törékenység.

A színpad és a "színdarab", mint szimbólum.

Színház, a színházban:

 • Színház az egész világ. És színész benne minden férfi és nő: Fellép s lelép: s mindenkit sok szerep vár Életében... (Shakespeare: Ahogy tetszik II. felvonás 7. szín; fordította Szabó Lőrinc)
- a függöny 2 oldala - színpad / közönség
1. trepljovi színházban:
- színfalak: nincsenek, természeti környezetben áll a színpad
- a színpadon nincs hagyományos dráma,
- a színpadon megjelenő alak, egy fiatal lányka, nem szereplő, hanem az örök "Világlélek" megjelenítője, és Vilálglélekként megszólalva, egyben a szerző spirituális: az elpusztult életek végtelen tapasztalatait őrző halhatatlan lélekre = kollektív tudattalanra  (?) vonatkozó gondolatainak szócsöve
- a színpadról az elpuszult Élet szól az élők közönségéhez
- szavai pusztulásról ("Bibliai utalások: Jelenések könyve, Teremtés könyve (vég és kezdet),
- szabadságról, folytonos és örök küzdelemről szólnak (a Sátánnal)
- és az előadás nem fejeződik be, csak megszakítással véget ér
A trepljovi színház az "Élet" színháza.
2. A Sirályban
- A trepljovi színház közönsége is felkerül a színpadra s onnan szólnak hozzánk, a múltból, Csehov életre, halálra, boldogságra vonatkozó gondolatait közvetítve felénk.
A szereplők, mint gondolathordozók.
A szereplők mindegyike beilleszkedett az élet rendjébe, mindegyikük rendelkezik ha nem is mindig teljesen racionális, de valamiféle jellegzetes életmagyarázattal, amely ha boldoggá nem is, de valamennyire elviselhetővé teszi számára az életet. Ezek a karakterek elég merevek, a darab folyamán nem változnak meg.
Csupán 2 szereplő változik meg a darab során:
1. Nyina, aki naív lelkes fruskából a nehézségeket is vállaló, elhivatott színésznővé válik, s tovább halad az élete útján.
2.
Trepljov, a harcos fiatal szerző, aki a társadalmi lehetőségek és korlátok közé beszorulva nem teljesíti ki nagyratörő álmait és továbblépni - egy új Trigorinná válva beilleszkedni, vagy tovább küzdeni, mint Nyina - nem tud, nem akar.

*****************************************************************************************************************************

Egy tanári segédlet a darabhoz, amit találtam a neten és csináltam belőle egy rövid jegyzetet: http://kulturbrigad.hu/letolt/siraly_tanari_segedlet.pdf

Csehovi komédia:

"Túl" sok "szerelem", de nem boldogok
Sok beszélgetés az irodalomról
Szimbólum: A tó és a sirály, jelentésük, jelentőségük
A szereplők és viszonyuk egymáshoz, a művészethez, a pénzhez, a helyhez, az élethez

Hamleti vonások:

Színház a színházban:
Hamlet célja a darabbal - (apja meggyilkolásának gyanújának bizonyítása önmagának)
Mi Trepljov célja? - (anyai elutasítottság gyanújának bizonyítása)
anya-fiú ellentét (lélek folt, zsíros ágy) - Arkagyina- Trepljov
féltékenység az anya párjára - Trepljov-Trigorin
feketében- Mása
könyvvel jár, "szó,szó,szó" - Trepljov
szerelmi veszekedés Opheliával - Trepljov - Nyina
öngyilkosságra gondolás - Trepljov + öngyilkosságot végrehjt

Színház, a színházban:

- Biblia, Jelenések könyve, Teremtés könyve
- pusztulás, szabadság
- A beszélő: világlélek
- környezet, táj

Szereplők

viszonyulásaik egymáshoz és beszélgetéseik, véleményeik a "darabról" - a művészetről, valóságról, életről, a halálról

Kapcsolatok:

szerelem: ragszkodás, gyötrelem,
szülő-gyerek, valós, kárpótlás
siker: versengés és siker: definiálása, mérhetősége - relativitása

A valósághoz való viszonyulás, szembenézés-elkerülés:

felelősség, kötelesség
pénz: elégedettség-elégedetlenség, közömbösség
otthon: otthonosság, otthontalanság
élet-halál

mélységből

Gyémánt-mereven

Látom és látod:

Igazad van. Nekem is!

Fekete páncél.

/solus/

.

Szárnyaszegetten

Lehet igazunk!

Mit ér? - Nincsen mosolyunk.

Fekete lepke.

/solus/


Időmérleg

 

Holt-idő

Nem mosolyoghat.
Keserű képzelgésre.
van csak ideje.

/solus/

Hja!

sima-fordított

*

Sima-fordított...

Hopp majd kopp és föl-le-föl.

Gyógyít, vagy megöl?

(solus)

*

- Megszokható-e?

És akarom? - Nem tudom!

Próba, szerencse.

(solus)

Rádió
Kurzor a képre, várj kicsit, majd kattints :)
Köszöntelek

Köszöntelek

Harangozó Ilona: Ölelés

Kopogtatás nélkül

Koltay Veronika festménye

Filozófia

Támpontok

napfényes

"Ma én szeretnék minden
szavak tudója lenni
Rád teríteném a legszebbeket"
 
/Pethes Mária: Magamra álmodom - részlet/

Miért Rabelais?

A blogomról

Az előző blogom

De hol van Ikarosz?

De hol van Ikarosz?

A forrás

Amíg hiszem

Amíg hiszem

Pillangó effektus

kiskacsa

"Oly nagy e kis világ!"

Barcelona

"Mint álmaim, vagy mint a mozi, / úgy táncol a holnap" (Szabó Lőrinc)

Szép Ernő: Én így szerettem volna élni

Én úgy szerettem volna élni
Minden halandóval beszélni

Mindenkinek nevét kérdezni
Mindenkinek szívét érezni

A járdán osztani virágot
Tegezni az egész világot

Megsímogatni ami állat
Érinteni minden fűszálat

Imádni végtelen sereggel
A napot ha fellángol reggel

És énekszóval összejönni
Az esti csillagnak köszönni

S testvéri csókkal hazatérni
Én így szerettem volna élni.

Címkefelhő