Filmek

 

Exaltatio

Weöres Sándor: Szembe fordított tükrök

Örömöm sokszorozódjék a te örömödben.
Hiányosságom váljék jósággá benned.
.
Egyetlen parancs van, a többi csak tanács:
igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni,
hogy mindennek javára legyél.
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás:
Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.
.
Az igazság nem mondatokban rejlik,
hanem a torzítatlan létezésben.
Az öröklét nem az időben rejlik,
hanem az összhang állapotában.

 

Holdfényfilmelőzetes

.
Weöres Sándor: Gyengédség
.
Úgy szeretlek, úgy,
mint a nádzúgást az éj.
Hadd becézzelek,
ringatnálak hajnalig...
Nem mondod hogy rossz vagyok?
.

 

 


Ki vagyok én? Ki vagy te?

Don Juan DeMarco
a film
a zene

Mozi

Vad Kunság - A Puszta rejtett élete

 

 

 

 


 

Vad Magyarország - A vizek birodalma


Viharlovagok

Az légy, aki vagy

A dán lány

Nem hiszem, hogy a filmtörténelem meghatározóan kiemelkedő alkotása lenne, de ízléses, esztétikus film az emberi kapcsolatok alakulásában szerepet játszó identitáskeresésről és a másik ember elfogadásról. Engem mélyen érintett a film.

A hetedik

*

József Attila: A hetedik

Film

A tenger szívében


Emberek

Kémek hídja

„James Donovan az a fajta fickó, aki minden körülmények között kiáll az elveiért – mondja Spielberg. – Ezt nem hangosan, mellét döngetve teszi, hanem tettek által. Hisz benne, hogy az emberi jogok mindenkire vonatkoznak, függetlenül attól, hogy a vasfüggönynek melyik oldalán tartózkodik az illető. Tartja magát morális értékrendjéhez, a törvényhez és az alkotmányhoz, és nem próbálja ezeket kiforgatni, félremagyarázni, hogy a maga ízlésére formálja őket.” /Kémek hídja/

 

Film

Legújabb testamentum

Lascia ch'io pianga

 

 

 

 

 

 

 

Le tout nouveau testament - zene

"gondoltam még valami homályosat időről magvetésről"

 

 

 

Birtalan Balázs: Varázslat

visszafordulva nézett föl rám
az ajtóban állt valaki mögötte
nem láttam jól de nyilván az apja
lehet részint ebből merített erőt

egy mondatot szólt
gonoszat szemtelent
és flegmát
amint az tőle várható

megsértődni vagy megijedni
e helyzetben érthető reakció
a felháborodás kétségbeesés
úgyszintén logikus lett volna

nem tudom miért
mást választottam

szőke feje búbját megsimogatva-fricskázva
barátságosan
magam számára is meglepő higgadtsággal
ennyit mondtam: bátor vagy Draco

nem felelt értetlen arccal távozott
s én nem tudtam hittem legfeljebb
rossztett-helyébe-jót szavaim
nem vesznek semmibe nyomtalanul
.
tán gondoltam még valami homályosat
időről magvetésről
aztán felébredtem
nyugodtabban mint bármikor hetek óta

 

"Győzelmesen lendül magasba" :)

 

 

 

 

 

 

Juhász Gyula: Himnusz az emberhez

Az emberhez száll himnuszom ma,
Hittel hadd harsogom dalom,
Nagy ismeretlenek helyében,
Dacos fejem meghajtva mélyen,
Szelíden és örök reményben
Ez ismerőst magasztalom.
.
Tudjátok-e, hogy mi az ember?
A por s a végtelen fia,
Istent teremtő földi szellem,
Kemény pöröly vasvégzet ellen,
Ezer fönséges küzdelemben
Viaskodó harmónia!.

Nézzétek: izzad tar mezőkön,
Sarcol a rögből életet,
Nap égeti és tüske marja,
Tépázza ég és föld viharja
S a jövendő útján haladva
Csókolják fény és fellegek!.
.
Nézzétek: napba törtetően
Mint épít büszke kupolát,
Egekbe lendül lelke, karja,.....................................................................A film alapja - Andy Weir: A marsi
Kőhomloka, ércakaratja
Győzelmesen lendül magasba
És mélységekbe száll tovább!.

Ember! Hittel hiszek tebenned,
Ember! Forrón szeretlek én.
Te nyomorúságos, hatalmas,
Te végzetes, te forradalmas,
Te halálban is diadalmas
Utód az Isten örökén!

Film + gondolatmenet: kapcsolatok

 

 

 

 

 

 

 

 

Kész katasztrófa

Főszereplő és forgatókönyvíró: Amy Schumer


Kapcsolatok: apa és lányai (Amy és Kim)

azonosuló és elutasító ragaszkodás

kötődés és szocializáció *

szeretet * * *

Dömdödöm

Film

A leleményes Hugo (Hugo)

Az őrület normalitása

Saul fia..................

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................Hol volt Isten Auschwitzban?

 

Averzió
.........Gondolatok a "Saul fia" című film után
.
Undorít a gőg...
.
Gonosz gépezet.
Gúnyol - gyilkol:
.
Választanál?
- Élve bedarál.
.
Védekeznél? Lázadnál?
- Összetipor.
.
Érteni szeretnéd?
- Nincs értelme.
.
Együttéreznél?
- Kibírhatatlan.
.
Csak a csoda van!
Nem hiszed?!
.
Már ezt sem...
.
A tábor, a holtak
fojtó füstjébe merülve,
s fölöttük süt a nap.
.

És köröttük zöldek az erdők...

Buggyant? Na és? :)

 

 

.................Szex, szerelem, terápia

 

 

 

 

Erő és gyöngédség

 

Arany János: Intés

Jó költőktül azt tanultam
S adom intésül neked:
Sose fáradj, sok cifrával
Elborítni éneked!
.
Szólj erővel, és nevezd meg
Ön nevén a gyermeket;
Szólj gyöngéden, hol az illik, --
S ne keríts nagy feneket.
.
Olykor egy-két szó is jobban
Helyre üti a szeget,
Mint az olyan, ki beléhord
Földet, poklot és eget,
S ordít, amíg elreked.
.
(1877. szept. 29.)

Igazi sületlenség, de nem is akar más lenni. :)

(Hot Pursuit)

A kritikák nagyon lehúzzák a filmet, s igazuk is lehetne. 
Valóban bugyutaság, már-már szinte fájdalmasan.
De!
A film parodisztikus jellege miatt mégsem fáj! :) 
Amerikaiasan önironikus amerikai filmvígjáték.

Jólesően, sokat nevettem rajta.


ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ

Örök kérdések:

1. kérdés: Kihez, kikhez tartozom?

2. kérdés: Ki vagyok én?

3. kérdés: Milyen, miféle ember is vagyok én?

És ki az a Pál: A monodráma szerzője és előadója Debreczeni Tibor címzetes egyetemi tanár, Csokonai-díjas előadóművész.

A színjáték Pál apostol leveleinek és az Apostolok Cselekedeteinek szövegére épül. Az öreg Pál római szobafogságában újragondolja életét.

Az előadás helyszíne: Ráday Gyűjtemény Biblia Múzeum (Bp., Ráday utca 28.)

+ Debreczeni Tiborról
+ D.T. Blogja /Napló/

Keserű narancs - "És aztán... mindez, csak álom maradt"

Elemi szerelem - francia film (2015)

.
Rejtő Jenő: Égő vágyak...
(Lázas sóhajom hozzád)
.
Ma éjjel Velencében jártam
Az álmom szép volt, színes, csillogó
A szerelem nagy, szent templomát láttam
És szívemről felolvadt mind a hó
A vágy templomában oltárkép állott
S előtte térdeltem én könnyezőn
Feléd a vágyam hő imába szállott
S a kép felém közelget remegőn
Az oltárkép te voltál szent csodám
Imádott tested két karomba hullt
Az ajkadon ott remegett a szám
És forró vágyam vad csókokba fúlt.
Csodás szemedben kigyulladt a láng
S a csókod tüze perzselte a vérem
Vad vágyam mohó volt és falánk
S a tested adtad, mit imámba kértem
És aztán jött egy nagy szent pillanat........................."Un aura amorosa" /Mozart: Cosi Fan Tutte/
Az első csodás beteljesülés.
És aztán... mindez, csak álom maradt.
Mert jött a bús, fájó ébredés -
Élet! forró vágyak bakója vagy
Kacagj rajtam; hisz én könnyezem
Vagy elvigyél, vagy messze elmaradj
De lassú tűzön ne égesd szívem
A boldogság egy álomkép csupán
Mit távolból imádhatok csak én
Forró asszonyt nem csókolhat a szám
Az élet szépet nem hoz én felém
Az éjszakám a forró könnyek násza
Az életem egy nagy szent akarás
A forró tested vérző szívem álma
Te vagy a vágy, egy őrjítő varázs
Ha forró tested két karomba zárnám
S beléd csókolnám mind azt ami fájt,
Ha hozsannára két karom kitárnám
Akkor nem várnám annyit a halált.
.
Nikolaj Rimski-Korsakov - Symphony No.2 (Antar)

"nincs ilyen a világon másnak senki" :)

A szerelem nem szégyen (fekete-fehér, magyar vígjáték, 81 perc, 1940)

 

"kell a hit, a közösség, szeretet"

Rendíthetetlen

1.

Hans Christian Andersen: A rendíthetetlen ólomkatona

Volt egyszer huszonöt ólomkatona, egytestvér valamennyi, mert ugyanabból az ócska ólomkanálból öntötték mindegyiket. Puskájuk a kézben, szemük egyenesen előretekint, piros-kék egyenruhájuk pompázó szép. ...
...Egyik katona szakasztott mása volt a társának, csak a huszonötödik különbözött valamennyire a többitől: fél lába volt, mert őt öntötték utolsónak, s két lábra már nem futotta az ólomból. De fél lábán is éppen olyan szilárdan állott, mint társai a két lábukon. Mégis éppen ez az egy volt az, akinek a sorsa különösre fordult....Tovább

2.

Rendíthetetlen (amerikai film - Louis Zamperini emlékére)

 

Szabó Lőrinc: Az Árny keze

„Maradj velem, mert beesteledett!”
Bibliát hallgat a gyülekezet.
Alkony izzik a templom ablakán.
Hitetlen vagyok, vergődő magány.
„Maradj velem, mert beesteledett!”
– Ha így idegen, vedd emberinek,
súgja egy hang, s ahogy látó szemem
elmereng a régi jeleneten,
az emmausin és felejtem magam,
a sugár-hídon némán besuhan
egy örök Árny: lehetne Buddha is,
de itt másképen hívják és tövis
koronázza: én teremtem csupán,
mégis mint testvérére néz reám,
mint gyermekére: látja, tudja, hogy
szívem szakad, oly egyedűl vagyok,
s kell a hit, a közösség, szeretet.
S kezét nyujtja. Mert beesteledett.

 

Miyavi

Kirakó

Faludi Ádám: ma szép betűket találok ki

ma szép betűket találok ki
kirakok velük egy gyalogösvényt
felballagok a hegy felett álló csillagra
ezen az ösvényen
és elégek amikor felérek
.

"Ama - et fac quod vis!"

"Szeress, és tedd amit akarsz"

..............................................................................................(Szent Ágoston).

"Az igazi barátság feltételezi a szeretetet, mely a gyengédséghez vezet el,

a bizalmat, mely nem aggodalmaskodik barátunk hűtlenségének lehetőségén,

a szabadságot, amely nem fél kimondani a maga véleményét,

az egybetartozás érzését, amely nagylelkűen tud adni, és örömmel elfogadni."

/Szent Ágoston/

.Stephen Hawking családja körében (1965 július - házasság kötés Jane Wilde-dal)

.

Stephen Hawking: Az idő rövid története

Kvantumgravitáció - a mindenség elmélete


Film: A mindenség elmélete - a port.hu-n

A mindenség elmélete - Stephen Hawking a forgatáson

 

* "Mi hát az idő?

Ha senki sem kérdezi, tudom; ha kérdik tőlem, s meg akarom magyarázni, nem tudom.

Merem állítani, hogy egyet tudok; azt tudniillik, hogy nem volna múlt idő, ha nem volna mulandóság; nem volna jövő idő, ha nem volna jövendő történés; nem volna jelen idő, ha egyáltalán semmi sem volna.

De hogyan van meg az időnek két fajtája, a múlt és a jövő, ha a múlt már nincs, és a jövő még nincs? A jelen pedig, ha mindig jelen maradna, s nem menne át a múltba, nem idő volna, hanem örökkévalóság.

Ha tehát a jelen csak úgy lehet idő, ha át tud menni a múltba, hogyan mondhatjuk róla, hogy van; hisz az ok, amelynek erejében van, éppen az, hogy majd nem lesz, - következőleg csak azért nevezhetjük valóságos időnek, mert arra törekszik, hogy ne legyen?!"

/Szent Ágoston: Vallomások/

 

* "...csak az igazság kutatásával akartam foglalkozni, ... ...föltétlenül elvetendőnek ítéltem mindazt, amihez a kételkedésnek csak árnyéka is férhet, ... Így föl akartam tenni, hogy mert érzékeink néha csalnak, semmi sem olyan, minőnek érzékeink mutatják;... ...s mindazokat az okadatokat, melyeket azelőtt bizonyításoknak vettem, mint helyteleneket vetettem vissza, mert hiszen én is csakúgy megbotolhatok, mint bárki más; végül meggondoltam, hogy amiket éber állapotban gondolok, ugyanazok álomban is agyamba juthatnak, s akkor nem igazak; azért föltettem magamban, hogy bármit, ami valaha eszembe jutott, nem tekintek igazabbnak, mint álmaimnak csaló képeit.
De mindjárt azután láttam, hogy míg így mindent hibásnak akartam tartani, én, ki ezeket gondoltam, szükségképpen vagyok valami; észrevevén tehát,
hogy ez az igazság: gondolkodom, tehát vagyok - oly szilárd, oly biztos, hogy arra a meggyőződésre jutottam, bátran elfogadhatom a filozófia amaz első elvének, melyet kerestem. /René Descartes: Értekezés a módszerről/.


Szabó Lőrinc: Roppant világ

Roppant világ, gyászé, gyönyöröké!
Mágnesek vonzottak mindenfelé,
rám forrtak, szívtak, nehéz delejek
öntözték, járták minden ízemet,
szétszedtek, összeraktak: szüntelen
fuldokoltam egy gazdag Semmiben,
s mint akit rettentő fény altatott,
boldogan tűrtem kiszolgáltatott
érzékeim káprázó ünnepét.
Mi volt az a fény? Nyár? Könyv? Lány? Vidék?
Minden, együtt. Mert hogy csak ez vagy az,
ha magam mondom, akkor sem igaz:
mint a tenger vize a szivacsot,
folyton az örök mindenség mosott,
öblített forró áramaiban,
hogy rokona legyek, határtalan:
Valóság, Álom, ha egész, ha rész,
egy szerelmem volt, a Megismerés.

 

Útkereszteződések

a

f i l m

 

 

 

 

 

.

"mert itt vagyok"

 

 

 

 

 

 

Izgalmas thriller

Amnézia

Mestermű

Újratervezés

Minden jó, ha jó a vége!(?)

Babysitting - A felvigyázó

Ellenben :)

 

Nadányi Zoltán: Énekek éneke

Látod, ennyi vagy, csak ennyi
és mindenki ennyi,
fenn a trónon,
lenn a létra legutolján,
koldus és fejedelem,
királynő és kifutólány,
a büszke s az elesett
valamennyi
nem több és nem kevesebb,
mind csak ennyi.

Ne irigyeld a királyt,
sem a kinccsel megrakott
gazdagot,
ne irigyelj hírnevet,
ne irigyelj nagy királyt,
kiskirályt:
mind ugyanúgy sír, nevet,
mind egyforma jajt kiált.
Palotájuk van hatalmas,
fejük felett cifra halmaz,
mit legbelső belsejéig
egy pillanat legyalul
s legbelül és legalul
a parányi test fehérlik.

Nézd a sávot,
amit a térdkötő vágott
bőrödön s hol feltűnőn,
eltűnőn
véred szűri mosolyát,
mint a tejüvegbe burkolt
villanyégő s mint az újhold
ködudvaron át.
Félve és tisztelve lesd:
szép a vér és jó a test.

Életedben ennyi vagy,
nagy gyümölcsben kicsi mag.
Rossz gyümölcs: a kérge mély,
csupa héj,
csak a magja eleven,
harapdálni jó,
kedvesebb, mint datolya,
füge és dió.
Ó jaj, mennyit is vesződtem,
míg a burkot száz darabban
átharaptam
s kitakaróztál előttem!
Itt a mag, selyem mag,
hófehér,
benne édes nedv: a vér,
női vér,
mely átszűri mosolyát,
mint a tejüvegbe burkolt
villanyégő s mint az újhold
ködudvaron át.
Félve és tisztelve lesd:
szent a vér és szent a test.

Ennyi vagy, csak ennyi,
és mindenki ennyi,
fenn a trónon,
lenn a létra legutolján
koldus és fejedelem,
királynő és kifutólány,
a büszke s az elesett
valamennyi
nem több és nem kevesebb,
mind csak ennyi.
És ezért kell összebújni,
egyet eggyel összetenni
és kettőnek eggyé lenni,
ez a legtöbb
és a többi semmi.

Látszatok gyilkos csapdái

..............

Rosszul szeret

aki bebábozza kedvesét egy gubóba, zsebre teszi,
a maga útjára soha nem engedi, elrémíti,
ha az szárnyat növesztve felrepül és elveszíti.

Raszter

Oka van annak, hogy valaki bújik
a baj elől. Tagadja a vihart, ami közeledik.
Mikor rászakad az égbolt, sértődötten imádkozik.

Ne hibáztasd

aki becsapott. Nem ő a hibás.
Te vagy, aki nem mérte szavai súlyát.
Vakhit mágnese hívta be. Vámpírt engedett hozzá.

Nosferatu

Mennyi vámpír vegyül az emberek közé.
Egyik sem tudja, hogy e név az övé.
Csápja láthatatlan. A gyönge vére benne válik erővé.

Micsoda csapda

a siker. A taps ütemes, részegítő ritmusa
voodoo varázslók harcra hívó lokáli dobja.
Vérszomjas őrjöngővé hevít: "halál a másikra!"

Csak bámulok

hogy lehet valaki ennyire elégedett
önmagától, énjétől elragadtatott, pedig beteg.
Halandó. Egy úszó jégroncson egyedül lebeg.

Bánat?

Igen. És önsajnálat is. Ostoba, gonosz
benne minden. Ki tagadja, léte csődbe jutott.
De ki iratta alá vele e hamis váltót?

Az ember

az állatoknál miért kevesebb?
Akit teremt, a természet maga védi meg.
Pusztító pusztulásában is továbbszövi bennük az életet.
..

Azért se

törődöm az önpusztítás áradatával.
Van nékem aranymenedékem. Befogad.
Hálás vagyok. Szellemem nem fogoly e tébolydában.
.

Szepes Mária haikuiból válogattam

Újrakezdés és még egy dal

"Noha a világ tele van szenvedéssel, tele van annak legyőzésével is."
Helen Keller - Optimizmus
.

 

ígéret és egy dal

Szállnak a darvak (Letyat zsuravli)

fekete-fehér, magyarul beszélő,
szovjet filmdráma, 100 perc, 1957 
rendező: Mihail Kalatozov
író: Viktor Rozov
forgatókönyvíró: Viktor Rozov
operatőr: Szergej Uruszevszkij
szereplő(k): 
Tatjana Szamoljova (Vera)
Alekszej Batalov (Borisz)
Vaszilij Merkurjev (Fjodor Ivanovics)
Alekszandr Svorin (Mark)
Szvetlana Haritonova (Irina)

******************************************************************************


.
.
Lila orgonák, ó, vigasztaljatok!
Mi lesz most velem, hogy mind kinyíltatok?
Hiába járok a kertbe',
jobbra-balra nézegetve,
nem találok kedvesemre,
bárhol is keresem,
a sok szép virág közt én őt nem lelem,
a sok szép virág közt én őt nem lelem.
.
Lila orgonák oly dús a lombotok, .......................................................""Беспокойное хозяйство"   1946-os film
egy kis barna lányt, de elbújtattatok.
Ha nem jő elő a párom,
nem marad virág az ágon,
mind letépem, s megtalálom,
többé nem menekül,
bármerre szaladna, karomba repül,
bármerre szaladna, karomba repül.

"mit mondanál ma..."

Szabó Lőrinc: Misztikus párbeszéd

– Ha minden hősnél, vezérnél, királynál
magasabban, a legfőbb csúcson állnál,
.
valami égi csúcson, istenek
társa, kinek nincs külön ünneped,
.
mit mondanál ma, kik hozzád esengnek,
mit a szenvedő, szörnyű embereknek?
.
– Düh s megvetés töltené szívemet,
de azt mondanám: Béke veletek!
.
– Ha szellem volnál, bölcs, jó, de hitetlen?
– Akkor is, hogy: Hiszek a szeretetben!
.
– Ha Mindenható, szólnál, hogy: Elég!?
– Csak önkéntes megtérés tetszenék.
.
– Ha Igazság, nem tipornád el őket?
– Férgek harca s emberé, egy a földnek.
.
– Kapkodok, agyam sajgó gyötrelem…
– A világot tükrözöd, gyermekem.
.
– Túl s innen mind a Szent Nevet kiáltják…
– Tévelygő is keresi jobb hazáját.
.
– A mérleg inog ide és oda…
– Még a vesztesnek sem lesz igaza
.
– A vér mögött bűnt? Látsz célt a tüzön túl?
– Már semmi sem az, mint aminek indult.
.
– Mit érnek itt a gyöngék szavai?
– Nézz szivedbe és próbálj menteni.
.

– Már-már azt hiszem, én vagyok hitetlen…
– Tarts ki, mint én, így is a szeretetben.
.
– Ha nem segít, minek a szeretet?
– Segít, hogy kétségbe ne essetek!
.
– Ha tehát minden hősnél és királynál
magasabban, egy legfőbb csúcson állnál,
.
valami égi csúcson, istenek
társa, kinek nincs külön ünneped,
.
ezt mondanád a fájó gyűlöletnek?
– Ezt a jóakaratú embereknek!
.
(Új Idők, 1944. január 8.)

Pengeélen

Egy vers - egy film
Rab Zsuzsa: Kötés.

Mert kell valaki, akihez beszélsz.
Mert kell egy másik: mások ellen.
Ne áltasd magad! Ennyi az egész.
De ez – eltéphetetlen.


Vágyak szerelmesei........* Függőség

színes, szinkronizált, amerikai vígjáték,112 perc, (2012)

rendező: Stuart Blumberg
forgatókönyvíró: Stuart BlumbergMatt Winston
zeneszerző: Christopher Lennertz
operatőr: Yaron Orbach
producer: Miranda de PencierDavid KoplanLeslie Urdang
vágó: Anne McCabe
.
.
szereplők:
Mark Ruffalo (Adam)
Tim Robbins (Mike)
Gwyneth Paltrow (Phoebe)
Josh Gad (Neil)
Pink (Dede)
Carol Kane (Roberta)
Patrick Fugit (Danny)

Szomorú és kegyetlen

"test és lélek mámora"Charles Baudelaire: Kapcsolatok

.
Templom a természet: élő oszlopai
időnkint szavakat mormolnak összesúgva;
Jelképek erdején át visz az ember útja,
s a vendéget szemük barátként figyeli.
.
Ahogy a távoli visszhangok egyberingnak
valami titkos és mély egység tengerén,
mely, mint az éjszaka, oly nagy, és mint a fény,
egymásba csendül a szín és a hang s az illat.
.
Vannak gyermeki húst utánzó friss szagok,
oboa-édesek, zöldek, mint a szavannák,
- s mások, győzelmesek, romlottak, gazdagok,
.
melyek a végtelen kapuit nyitogatják,
mint az ámbra, mosusz, tömjén és benzoé:
test s lélek mámora zeng bennük ég felé.


Bartók Béla: Csodálatos Mandarin
Charles Bukowski: a kárhozottak gyönyörei

a kárhozottak gyönyörei
a boldogság tömör pillanataiba
szabottak:
mint a szemek egy kutyatekintetben,
mint egy viaszkocka,
mint tűz harapózik a városházán,
a megyében,
a kontinensen,
mint tűz harapózik
szüzek és szörnyek hajában:
és sólymok zümmögnek a barackfákon
a tenger rohan karmaik között,
Idő
részegen s izzadón,
minden lángol,
minden nedves,
minden rendben.

Fordította: Kulcsár Árpád

"my heart soars"

Chief Dan George: My heart soars

The beauty of the trees,
the softness of the air,
the fragrance of the grass,
speaks to me.
.
The summit of the mountain,
the thunder of the sky,
the rhythm of the sea,
speaks to me.
.
The faintness of the stars,
the freshness of the morning,
the dew drop on the flower,
speaks to me.
.
The strength of fire,
the taste of salmon,
the trail of the sun,
and the life that never goes away,
They speak to me.
.
And my heart soars..


"Thank you for my victories and my defeats."

Old Lodge Skins (Chief Dan George) goes up to the mountain to...

Little Big Man

"La prima cosa bella"

La prima cosa bella

Ho preso la chitarra
e suono per te
il tempo di imparare
non l'ho e non so suonare
ma suono per te.
La senti questa voce
chi canta e` il mio cuore
amore amore amore
e` quello che so dire
ma tu mi capirai
I prati sono in fiore
profumi anche tu
ho voglia di morire
non posso piu` cantare
non chiedo di piu`
.
La prima cosa bella
che ho avuto dalla vita
e` il tuo sorriso giovane, sei tu.
Tra gli alberi una stella
la notte si e` schiarita
il cuore innamorato sempre piu`
sempre piu`
La senti questa voce
chi canta e` il mio cuore
amore amore amore
e` quello che so dire
ma tu mi capirai
I prati sono in fiore...
.
La prima cosa bella
che ho avuto dalla vita
e` il tuo sorriso giovane sei tu
Tra gli alberi una stella
la notte si e` schiarita
il cuore innamorato sempre piu`
La senti questa voce
chi canta e` il mio cuore
amore amore amore
e` quello che so dire
ma tu mi capirai
ma tu mi capirai

"Egy darab idő vagyok"

Időről időre

(About Time)


színes, magyarul beszélő, angol vígjáték, 123 perc, 2013

rendező: Richard Curtis
forgatókönyvíró: Richard Curtis
operatőr: John Guleserian
producer: Tim BevanEric Fellner
vágó: Mark Day

szereplő(k):
Rachel McAdams (Mary)
Domhnall Gleeson (Tim)
Margot Robbie (Charlotte)
Vanessa Kirby (Joanna)
Bill Nighy (Dad)
Tom Hollander (Harry)
Lindsay Duncan (Mum)********************************************************************
Szabó Lőrinc: Tékozló fiú
.
Mint a fösvény, ha azt látná, hogy olvad,
hogy mint a hó, olvad az aranya,
olyan rémülten nézek az időre,
ami elmult s ami most fut tova.
Mi vagyok inkább, mint ő? Mi jelenti
tisztábban az életet s a halált?
Egy darab idő vagyok, az a tartam,
amelyet a sors a testembe zárt.
.
Az életem az időm: ez a pénzem,
ez az egyetlen igazi vagyon,
és vagyok, míg tart és én fogyok el,
ha utolsó fillérét kiadom;
mégis szórom, tékozlom szakadatlan
s irtózva látom a vég nyomorát:
minden perccel csak nő a veszteségem
s figyelmeztet, hogy jön a nincs tovább.
.
Minden perc rámszól: Adj csak össze, vonj ki
s nézd meg, a végén neked mi marad?
Az idő mondja: Nézd csak meg, napodból
mennyi az, ami igazán te vagy?
Gúnyolva mondja: Rablód, tolvajod,
gyilkosod vagyok, – mint halottat a
férgek, úgy fúrja és rongálja tested
a futó percek élősdi hada!
.
S igaza van: kényszereké vagyok,
majdnem úgy, mint cellájáé a rab.
Szabadság kéne! Gyűlölöm a munkát,
hogy pénzre kell váltanom magamat.
Maga a sors is börtön, s benne hány új
börtön van még! hány ostor megaláz!
Ha elérem is ezt-azt, sírva kérdem:
hány csepp vér ment rá, hány szívdobbanás?
.
Vérrel és szívvel mérem, mi mit ér,
fogyó életem egyre zsugoribb
s nagyon kell már szeretnem, akinek
önként adok belőle valamit.
Könyv? társaság? Saját munkámra is
alig jut az időmből egy kevés.
Nincs segítség: oly nehéz a robot
és oly könnyű a kétségbeesés!
.
Meg kell halni… Ha nevetek, ha sírok,
vagy ha nem gondolok rá, egyre megy;
szétmarnak az idő férgei: az
életet csak tékozolni lehet;
tékozló fiú vagyok, mégis az fáj,
ő fáj, aki a kincset bízta rám,
tékozló fiú, – úgy érzem, hogy engem
tékozol el az isten, az apám.

"Nem alszom Manócska"

"Nem alszom Manócska"

"sártesttel elegyedett, rejtett szívek"

"Sokan csodálkozni fognak, miként képzelhettem el ilyen lényt, aki minden hősömnél gyűlöletesebb.
Sohasem lesz hát mit mondanom az erénytől csöpögőkről, akik a homlokukon hordják a szívüket?
A "homlokon hordott" szíveknek nincs történetük;
de ismerem a sártesttel elegyedett, rejtett szívekét." (François Mauriac)

Tékozló szív
(Thérese Desqueyroux)

színes, feliratos, francia filmdráma, 110 perc, 2012

rendező: Claude Miller
író: François Mauriac
forgatókönyvíró: Claude MillerNatalie Carter
operatőr: Gérard de Battista
producer: Yves Marmion
vágó: Véronique Lange

szereplő(k): 
Audrey Tautou (Thérese Larroque)
Gilles Lellouche (Bernard Desqueyroux)
Anais Demoustier (Anne de la Trave)
Catherine Arditi (Madame de la Trave)
Isabelle Sadoyan (Clara nagynéni)
Francis Perrin (Monsieur Larroque)

"S kedvelem azt"

"When I've painted a woman's bottom so that I want to touch it, then [the painting] is finished." Pierre-Auguste Renoir

Anakreon: Gyűlölöm

Gyűlölöm azt, aki telt kupa mellett, bortiszogatván

háborút emleget és lélekölő viadalt.

S kedvelem azt, aki bölcs és Aphrodité meg a Múzsák

szép adományairól zengve szeretni tanít.

Radnóti Miklós fordítása

 

Kurzor a képre, várj kicsit, majd kattints :)
Köszöntelek

Köszöntelek

Harangozó Ilona: Ölelés

Kopogtatás nélkül

Koltay Veronika festménye

Filozófia

Támpontok

napfényes

"Ma én szeretnék minden
szavak tudója lenni
Rád teríteném a legszebbeket"
 
/Pethes Mária: Magamra álmodom - részlet/

Miért Rabelais?

A blogomról

Az előző blogom

De hol van Ikarosz?

De hol van Ikarosz?

A forrás

Amíg hiszem

Amíg hiszem

Pillangó effektus

kiskacsa

"Oly nagy e kis világ!"

Barcelona

"Mint álmaim, vagy mint a mozi, / úgy táncol a holnap" (Szabó Lőrinc)

Szép Ernő: Én így szerettem volna élni

Én úgy szerettem volna élni
Minden halandóval beszélni

Mindenkinek nevét kérdezni
Mindenkinek szívét érezni

A járdán osztani virágot
Tegezni az egész világot

Megsímogatni ami állat
Érinteni minden fűszálat

Imádni végtelen sereggel
A napot ha fellángol reggel

És énekszóval összejönni
Az esti csillagnak köszönni

S testvéri csókkal hazatérni
Én így szerettem volna élni.

Címkefelhő