Alkaiosz: Hélioszhoz

Nap, ki táplálsz mindeneket, s folyóknak
partjain fölkelsz, vagy a bíboros nagy
tenger árjánál, hol a kerge hullám
parti fövenyt dúl,
.
s hol nagyon sok szép hajadon mosakszik,
zsenge szép combját gyönyörű kezével
mosva és úgy öntve magára föntről
langy vizek árját,

mint olajkenet gyönyörét...

/Devecseri Gábor fordítása/